Процедура за избор на изпълнител чрез избор с "Публична покана" по проект BG-RRP-3.004-0563-C01 "Технологична модернизация в предприятието"

Предмет на процедурата: „Доставка на 1 бр. електрически управляем телескопичен кран“

Прогнозна стойност: 372 000,00 лв. без ДДС

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 31.05.2023 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 07.06.2023 г.

Imasmi web loading